Zarząd LKS Zieloni Żarki zawiadamia członków Klubu o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym które odbędzie się w sali budynku klubowego 03.03.2017r ( piątek ) w pierwszym terminie o godzinie 18.00 oraz w drugim o 18.15.
Dokumenty dostępne będą w siedzibie Klubu od 21.02.2017.
Porządek obrad:
1. wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
2. wybór komisji uchwał i wniosków
3. przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2016
4. głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za rok 2016
5. przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016
oraz przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
6. głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2016
7. głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium.
8. dyskusja wolne wnioski
9. głosowanie nad wyborem nowego Zarządu
10. głosowanie nad wyborem Komisji Rewizyjnej
11. dyskusja wolne wnioski
12. zamknięcie zebrania.

Zarząd LKS Zieloni Żarki

Dodaj komentarz