Boisko główne z systemem nawodnienia
Rok 2010 to przebudowa stadionu miejskiego. W ramach zadania wykonano odwodnienie boiska, wymieniono całą darń na boisku głównym, położono trawę z rolki, powstały 3 nowe trybuny, część jednej z trybun jest zadaszona, zamontowane zostały krzesła plastikowe, oraz nowe boksy dla zawodników rezerwowych, zakupiono 3 urządzenia do pielęgnacji trawy: kosiarkę, wózek samopodlewający, skaryfikator, ponadto zostało zamontowane nowe ogrodzenie i ułożony został chodnik z kostki brukowej – dojście do boiska. Modernizacja była realizowana w ramach zadania pt. „Sport bez granic – przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Steinkellera wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia etap I”. Zadanie było współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013

Zakończyły się prace przy systemie nawadniającym na płycie głównej boiska LKS Zieloni Żarki. To jedyne boisko z takim systemem w powiecie myszkowskim. W lipcu 2014 roku na boisku głównym została zrealizowana ta inwestycja. Powstało nawodnienie głównej płyty boiska przy ulicy Steinkellera w Żarkach za kwotę 32 357,00 zł, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Partnerstwa Północnej Jury wynosi 18 903,89 zł.
- Boisko piłkarskie bez systemu nawadniania powoli przechodzi do historii. By w pełni korzystać z zalet boisk trawiastych nieodzowne staje się zastosowanie nawadniania 
W ramach zadania powstała linia wodna do zasilania wynurzanych zraszaczy turbinowych z pokrywą ze sztucznej trawy pod murawą boiska. Zamontowano dwadzieścia cztery zraszacze wraz z pełną automatyką i ujęciem z wodociągu i studni głębinowej. Rozprowadzony pod powierzchnią boiska system nawodnienia jest sterowany elektronicznie co pozwala na samodzielne korzystanie z niego przez gospodarza obiektu.

Zrzut ekranu 2015-08-11 o 08.42.26 Zrzut ekranu 2015-08-11 o 08.42.12 Zrzut ekranu 2015-08-11 o 08.42.02 20150808_104358 20150808_104351 20150808_104332